iso-9001-bw      icono-calidad-2

Yhtiö Marcelino Muñoz S.L. harjoittaa matkustajien maantiekuljetustoimintaa ja yhtiön johdon tarkoituksena on asiakastyytyväisyyden lisääminen liiketoiminnan puitteissa. Tästä syystä yhtiön johto on päättänyt ottaa käyttöön laadunhallintajärjestelmän, joka perustuu standardiin UNE-EN ISO 9001:2008.

 

Tämän käytänteen mukaiset toimintaohjeet, sekä näin ollen myös yhtiön pyrkimysten ja laatutavoitteiden määrittelyn puitteet, ovat seuraavat:

  • Sitoumus täyttää laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja parantaa jatkuvasti sen tehokkuutta.

  • Määritellä yhtiön ensisijaiseksi tavoitteeksi asiakastyytyväisyyden saavuttaminen tunnistamalla asiakkaiden tarpeet ja parantamalla toimintaa.

  • Sijoittaa yhtiön resurssit ja ponnistelut ajokaluston parantamiseen ja nykyaikaistamiseen ja saavuttaa näin parempi kilpailukykyisyystaso linja-autokuljetussektorilla.

  • Yhtiön Marcelino Muñoz S.L. koko henkilöstön kouluttamisen edistäminen laadun, asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun osalta, jonka myötä voidaan saavuttaa kaikkien työntekijöiden aktiivinen osallistuminen laadun parantamiseen.

 

Yhtiön johto sitoutuu täyttämään laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja jatkuvasti parantamaan sen tehokkuutta suorittamalla vuosittaisen järjestelmän tarkastuksen sekä asettamalla ja noudattamalla laatutavoitteita.

Tämä laatukäytäntö annetaan tiedoksi koko yhtiön Marcelino Muñoz S.L. henkilökunnalle ja asetetaan myös yleisön käyttöön.